Koronka    Modlitwa o Laskę    Modlitwa o Pokój    Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo   
                        Wypędzanie Złego Ducha    Modlitwa do Miłosierdzia Bożego    Litania do Miłosierdzia Bożego
                        Modlitwa o Uproszenie Łask    Moja Modlitwa Uleciała   O Mój Jezu  Egzorcyzm
                                Tak należy odmawiać Ojcze Nasz i się modlić w Nowym Miłosierdziu Bożym.
                                 Żeby wasze modlitwy zostały Wysłuchane i przyjęte przez Boga Ojca Żywego.
                                      Wkrótce ujawnię następne modlitwy.
Wszystkie modlitwy, które napisała siostra Faustyna Kowalska,
a nie mają AMEN, czekały żeby brat Panek Tadeusz Edmund
je dokończył i dopisał AMEN.
 
Modlicie się:
"Przyjdź Królestwo Twoje, bądż wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi" 
Właśnie Tak Należy Budować Moje I Własne Królestwo Niebieskie Na Ziemi.
Jest To Droga Do Długowieczności,
Do Nieśmiertelności, Do Królestwa Mojego I Waszego Na Ziemi.
TAKA JEST WOLA MOJA, BO JESTEŚMY JUŻ NA ZIEMI.
 
Wszystkie modlitwy powinno się odmawiać na klęcząco,
a kto nie może to na siedząco albo półleżąco,
przy trzech białych zapalonych świeczkach.
Gdy jesteśmy w podróży, jedziemy samochodem,
autobusem, pociągiem, lecimy samolotem, płyniemy statkiem to na siedząco.
Dlaczego przy trzech białych świeczkach?
Ponieważ trzy świeczki oznaczają, że jest TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA.
Jedna świeczka oznacza DUCHA ŚWIĘTEGO,
druga świeczka oznacza BOGA OJCA,
trzecia świeczka oznacza JEZUSA CHRYSTUSA.
Rozpoczynamy modlitwę, należy się trzy razy przeżegnać i wypowiadając słowa.
W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Na zakończenie modlitwy, należy trzy razy wypowiadamy słowa i się żegnamy,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku
tak będzie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Po wypowiedzeniu Amen należy złożyć ręce jak do pacierza i się ukłonić. 
Codziennie wypowiadamy słowa LICZĘ NA CIEBIE OJCZE i za kogo się modlimy,
albo, w jakim celu ofiarujemy naszą modlitwę.
Jeżeli chcecie otrzymać widzenia, to te modlitwy,
które umiemy na pamięć odmawiamy przy zamkniętych oczach.
Kochaj i przebaczaj i módl się o jej, jego, nawrócenie, usługiwaniu,
być sługą dla drugiej osoby,
 żebyś osiągnął promień Niebieski, czyli Nieśmiertelność.
Żeby twoja Dusza, twojej rodziny dzieci,
dorosłych i zmarłych Dusza, została powołana do Nieba Wiecznego dzisiaj.
O nawrócenie naszych wrogów i ich rodzin, o pokój na świecie.
Należy wypowiedziedzieć za kogo się modlimy, następnym razem dodajemy nowe prośby,
nie musimy powtarzać poprzedniej prośby, tylko wypowiadamy słowa, wszystkie moje, nasze prośby,
żeby zostały przyjęte i się wypełniły, bardzo proszę.
Albo w jakim celu ofiarujemy naszą modlitwę, może być więcej próśb podanych.
Jeżeli chcemy żeby nasze modlitwy zostały wysłuchane i przyjęte przez Boga Ojca Wszechmogącego Żywego,
należy modlić się w trzy osoby albo więcej, im więcej ludzi się modli tym szybciej nasze modlitwy
zostaną wysłuchane i przyjęte. O tej samej godzinie przez trzy dni, trzy tygodnie, trzy miesiące i tak dalej.
                         Te Modlitwy Odmawiamy Codziennie.

                          UWIELBIENIE BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO. 
W imię Boga Ojca Najwyższego Stworzyciela Nieba i Ziemi,
Świata i Wszechświata.
Idę zawsze codziennie prostą drogą i nigdy z niej nie zbaczam.
Która mnie prowadzi do CELU, którą mi wskazuje mój
BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY STWORZYCIEL NIEBA I ZIEMI
RZECZY WIDZIALNYCH I NIEWIDZIALNYCH. AMEN.

                                Liczę Na Ciebie Ojcze.

 
Grzeszny, senny, zapomniany,
Przygniotłeś Nas Panie krzyżem,
Pod ciężarem się uniżam,
A od złego – bardzo proszę nam daj wybawienie!
 
Ty jesteś Boże niezbadana siła,
Która nam kiedyś materię stworzyła?
Skomplikowaną i bardzo złożoną,
Tak, aby nigdy nie była zniszczoną!
 
Dałeś nam życie, byśmy Tobie Boże służyli
I wykonywali Twoje polecenia,
I Tyko w Ciebie Wierzyli,
Który świat cały trzyma w Swych ramionach?
 
Bardzo proszę - Zmień nam Panie drogę krwawą,
Bardzo proszę - Przemów do mnie Choćby słowo,
Bardzo proszę - Daj nam Siłę przeżyć zdrowo,
Bardzo proszę - Schorowanym skracaj mękę.
Bardzo proszę - Daj zmartwychwstać ze sławą,
Bardzo proszę - Daj nam dzisiaj wieczne zbawienie,
Bardzo proszę – Daj nam życie wieczne!
 
 
Ty zwycięski zawsze Boże,
Bardzo proszę – Ucisz burze,
Bardzo proszę – Ucisz morze,
Bardzo proszę – Daj nam Dzień spokojny i bezpieczny!
Bardzo proszę – Rozpal miłość w matki łonie,
Bardzo proszę - Mą ojczyznę Weź w porękę,
Bardzo proszę – Błogosław ojczyznę drogą,
I Twą palmę – bardzo proszę podaj w dłonie nasze,
Niechaj ją burze nie zmogą!
 
Ojcze, choć cię nie pojmuje,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co stworzyłeś,
Boś Ty dobro nieskończone.
 
Liczę Na Ciebie Ojcze, --
że nigdy nie opuścisz mnie.
Liczę Na Ciebie Ojcze, --
nasz kochany, że otrzymamy to,
o co Ciebie Prosimy Dzisiaj. Amen.

                                  Modlitwa O Miłosierdzie Boże.

Gdy do Miłosierdzia Bożego spływa skarga,
A w duszy mej pełnej smutku cichy żal się wzbiera,
Kiedy życiem tym ziemskim wiatr szarpie i targa?
Bardzo proszę niech -
Miłosierdzie Boże nigdy nas nie opuszcza i nasze plany wspiera.
Życie nasze wciąż się toczy i ciągle zmienia,
Lecz chleb jest zawsze treścią naszego istnienia!
Matka ten chleb nam wszystkim podaje,
Miłosierdzie Boże, ten chleb ziemski nam codziennie daje!
Ojcu hołd musi oddać człowiek każdy,
Bo to Ojciec stworzył niebo i gwiazdy,
Słońce i księżyc i tę naszą ziemię,
Na której żyje całe ludzkie plemię.
Ja szukam Ciebie Boże
W płatkach kwitnących róż,
W pięknie porannych zórz,
W modlitwie moich warg,
W zapachu kwiatów z łąk,
W modlitwie, pracy rąk,
Moich do Ciebie skarg!
Dziękuję bardzo Ci Ojcze,
Za miłe nocne sny,
Za miłość i za łzy,
Za blask tych srebrnych gwiazd,
Za pokój naszych gniazd,
Za dobroć Twoich łask,
Za słońca dzienny blask,
Ja bardzo cię proszę Ojcze,
W bólach mnie wesprzeć chciej,
W duszę mą wiarę wlej,
Właściwą drogę wskaż,
Moje Dobre uczynki zważ,
I przez życia nasz trud,
Bardzo proszę Prowadź nas,
boś nasz Bóg Prawdziwy!
Bardzo proszę Ojcze,
Wysłuchaj naszej modlitwy i nas Dzisiaj.
I łaska niech spłynie,
Twa, w każdej godzinie,
Gdy Ciebie ja proszę –
I modlitwy zanoszę,
Za lud Przez Ciebie Nowy uciskany, Wybrany!
Bardzo proszę – Daj nam silną wolę,
Znosić trudną dole,
Prosimy Ciebie Ojcze,
Daj wolę, wytrwanie,
Prosimy w pokorze,
Kochając Cię Boże,
O każdej dnia porze! Amen.

                               Ojcze Nasz.

Ojcze Nasz, który jesteś wszędzie,
w ziemi, powietrzu i wodzie.
W każdym źdźble trawy, kwiatach, zbożu,
w owocach każdego drzewa i śpiewach ptaka,
gdy się rodzę jesteś i przy zgonie jesteś.
Ojcze Nasz jesteś po tej i po tamtej życia stronie.
W każdej boleści, w każdej naszej potrzebie!
Ty Jesteś królem ponad króle,
Ty jesteś Panem tego świata i wszech świata.
Ty mnie obdarowałeś swoją miłością.
Ty mnie wybrałeś - Powołałeś na swojego sługę,
Dziękuję bardzo Tobie Za To, Co Dla mnie zrobiłeś i uczyniłeś.
Liczę Na Ciebie Ojcze, że nigdy nie opuścisz mnie.
Liczę Na Ciebie Ojcze, że otrzymam życie wieczne Dzisiaj. Amen.
                             KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. 
Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca, odmawiamy na białym różańcu.
 
Na początku.
 
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga Ojca.
 
Na dużych paciorkach.
 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach.
Dla Jego bolesnej Męki bardzo proszę, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. 10 razy.
Na zakończenie.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj. Amen. 
 
 
                    Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich.
Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim,
tyle tysięcy razy pragnę uwielbiać i wychwalać codziennie Miłosierdzie Twoje Panie, o Trójco Przenajświętsza.
Pragnę się cały (cała) przemienić w Miłosierdzie Twoje Panie Mój i być żywym odbiciem Ciebie na ziemi,
o Panie Mój o Drogowskazie Mój. Niech ten największy przymiot Pana Boga, to jest niezgłębione
Miłosierdzie Boże, przejdzie przez serce i dusze moją do bliźnich żebym mógł jak najwięcej przekazać
miłości swojej względem bliźnich. Bardzo Cię proszę dopomóż mi w tym co robię o Panie Mój o Mój Drogowskazie,
żeby oczy moje były miłosierne względem bliźnich, abym nigdy nie podejrzewał i nie sądził według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywał to, co jest piękne w duszach, bliźnich i przychodził zawsze im z pomocą.
Bardzo proszę dopomóż mi Mój Panie, żeby słuch mój był miłosierny względem bliźnich,
żebym skłaniał (skłaniała) się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęk bliźnich i spieszył
zawsze im z pomocą. Bardzo proszę dopomóż mi o Mój Panie, żeby język mój był miłosierny,
żebym nigdy nie mówił (mówiła) negatywnie o bliźnich, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia.
Bardzo proszę dopomóż mi Mój Panie, żeby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków względem bliźnich,
żebym tylko umiał czynić dobrze bliźnim, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Bardzo proszę dopomóż mi Mój Panie, żebym zawsze spieszył im z pomocą,
żeby nogi moje zawsze mnie zaprowadziły tam gdzie Ty mnie Mój Panie
poślesz i spieszył im z dobrym słowem i uczynkiem, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwe moje odpoczniecie jest w usłużności bliźnim. Bardzo proszę, dopomóż mi Mój Panie,
żeby serce moje było miłosierne, żebym czuł (czuła) i cierpiał (cierpiała) ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem,
że nadużywać będą dobroci mojej, a sam (sama) zamknę się w Najmiłosierniejszym Sercu Pana Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczał (milczała).
Niech odpocznie Miłosierdzie Twoje Panie Mój we mnie. O Mój Panie o Mój Drogowskazie.
Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia względem bliźnich,
 pierwsze: uczynek miłosierny,
drugie: słowo miłosierne,
trzecie: modlitwa.
Jeżeli nie będę mógł (mogła) czynić uczynku, to mogę słowem,
a jeżeli nie będę mógł (mogła) słowem ani czynem to zawsze mogę modlitwą.
Modlitwę rozciągnę po Całym świecie, żeby ludzie na Całym świecie zwrócili się do Twojego Miłosiernego
Serca o pomoc o łaskę Twojego Miłosierdzia. O Mój Jezu o Mój Panie, o Mój Drogowskazie,
Bardzo Cię Błagam o ten Cud (tu należy wymienić, o co prosimy), który tak odmieni moje życie i cały świat.
Bardzo błagam Cię o Mój Panie o Mój Drogowskazie, żebym pełnił miłosierdzie względem bliźnich
tu na ziemi i jak najwięcej dusz ludzkich przyprowadził Do Ciebie Mój Drogowskazie dzisiaj. Amen.

Tę modlitwę napisała siostra Faustyna Kowalska. A brat Panek Tadeusz Edmund ją dokończył.

                         MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE.

O Boże Wielkiego Miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto cała ludzkość woła codziennie
z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twojego, do litości Twojej o pokój na świecie. Boże Miłosierny,
bardzo prosimy Ciebie, wołamy codziennie potężnym swym głosem nędzy.
Boże łaskawy, bardzo prosimy nie odrzucaj modlitwy naszej i mojej i wygnańców tej ziemi.
O Panie, Dobroci niepojęta, dla ludzi i aniołów, który znasz na wskroś nędze naszą i wiesz
o wszystkich naszych grzechach, że o własnych siłach wznieś się do Ciebie Panie nie jesteśmy w stanie,
przeto Cię błagamy: bardzo prosimy, prować nas i uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie
Miłosierdzie Swoje, żebyśmy wiernie pełnili wole Twoją w życiu codziennym względem bliźnich i modlili się codziennie
o pokój na świecie, o nawrócenie całego świata, o nawrócenie ludzi na właściwe tory, którą nam wskazuje
Jezus Chrystusa o trzech promieniach. Modlimy się codziennie i w śmierci godzinie, żeby dusza nasza została
powołana do Nieba Wiecznego dzisiaj. Bardzo prosimy niech nas osłania wszechmoc Miłosiernego Serca Twego,
przed pociskami nieprzyjaciół naszych wrogów, naszego zbawienia, żebyśmy z ufnością jako dzieci Twoje,
prześli przez most i przygotowali się, na dni ostateczne i osiągnęli promień niebieski,
który to dzień Tobie Ojcze jest wiadomy. Spodziewamy się, że otrzymamy wszystko,
co nam jest obiecane przez Jezusa Chrystusa. Pomimo całej nędzy naszej,
bo Jezus Chrystus jest światłością świata i naszą, który prowadzi nas do celu.
Przez Jego Miłosierne Serce, przechodzimy jak przez otwartą bramę
do Nieba Wiecznego i do Własnego Królestwa Niebieskiego na ziemi dzisiaj. Amen.
 
Zdrowaś Maryjo.

 

Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus.
Święta Maryjo, matko Boża, bardzo Cię proszę,
wstaw się za nami grzesznymi u Pana Boga Ojca i Jezusa Chrystusa dzisiaj,
niech nasze modlitwy i prośby zostaną wysłuchane i przyjęte dzisiaj.
Bardzo proszę żeby Bóg Ojciec Wszechmogący i Jezus Chrystus
odpuszczą nam nasze grzechy
w godzinie śmierci i na sądzie ostatecznym dzisiaj. Amen.
                     Bardzo proszę żeby po każdej 10 Zdrowaś Maryjo wypowiadać słowa.
 
                  O Mój Jezu.
O mój Jezu bardzo proszę przebacz nam nasze grzechy dzisiaj.
Bardzo proszę zachowaj nas od ognia piekielnego dzisiaj.
Bardzo proszę zaprować moją duszę z mojej rodziny,
wszystkie dusze, za, które się modlę,
które potrzebują Twojego Miłosierdzia do Nieba Wiecznego Dzisiaj.
                        EGZORCYZM.

                      JA BRAT PANEK TADEUSZ, WYPĘDZAM ZŁE DUCH.
                      Z LUDZI OPĘTANYCH ALBO NAWIEDZONYCH ICH MOCĄ.
                        USUWAM ZŁE UROKI. JA BRAT PANEK TADEUSZ POSIADAM TĄ MOC I WIDZĘ,
                   KTO JEST OPĘTANY A KTO NIE?
                   Jest książka "JEZUS CHRYSTUS, JAKIEGO NIE ZNACIE".
                Polecam do przeczytania.
             Jak byście czytali informacje o Jezusie Chrystusie?
             To byście wiedzieli, ze wypędzał złe duchy z ludzi.
            Dowiecie się więcej, jakim był Jezus Chrystus?
              A tego niema w biblii.
 
             Tę modlitwę należy odmawiać, na czarnym różańcu,
                przy wypędzaniu złego ducha z nas samych, lub innej osoby. A jest ich 15 do pokonania.
    
Gdy pokonujemy złego ducha pozostawia ślad po sobie, na schodach, samochodach, uschnięte czubki drzew.
W ten sposób poznajemy i mamy dowód, że byliśmy opętani jego mocą, że pokonaliśmy złego ducha.
UWAGA: Gdy odprawiamy egzorcyzm należy zapalić nowe trzy białe świeczki,
odprawiamy egzorcyzm na klęcząco, podczas odmawiania modlitwy, świeczki,
(płomień) będą kopciły na czarno i nie równo się płomienie pali,
albo szczelały jak zimne ognie.
Zanim zmówimy 10 zdrowasiek, to świeczki się spalą. Należy wymienić świeczki na nowe.
Po odprawieniu egzorcyzmu, płomień świeczek będą paliły się złocistym kolorem równo.
                       Zdrowaś Maryjo.
                   Zdrowaś Maryjo łaski pełna.
                  Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo Matko Boża błagam Cię bardzo
o spokój wewnętrzny i czystość mojej duszy,
bardzo Cię proszę, daj mi moc żebym przezwyciężył tego złego ducha,
 który jest we mnie, w mojej rodzinie, mojej żonie,
moim mężu, w moich dzieciach, dookoła mnie i w pracy.
Błagam Cię bardzo codziennie o ten cud, który tak odmieni moje
życie i moją rodzinę a ja pokonam tego złego ducha,
który jest (Tu należy wymienić imię z kogo wypędzamy tego złego ducha).
Po każdej dziesiątce Zdrowaś Maryjo należy splunąć 3 razy na ziemię mówiąc:
Abyś się ty zły duchu nie odważył się wejść spowrotem do tej osoby,
jesteś potępiony idż do piekła dzisiaj, tam jest Twoje miejsce. Amen .
Gdy pokonujemy złego ducha pozostawia ślad po sobie.
A jest ich 15 do pokonania. Pozostawił ślad na schodach.
Pozostawił ślad, w uschniętych czubkach drzew.
Pozostawił ślad na samochodzie.
Pozostawił ślad, kopytka na samochodzie.

W ten sposób poznajemy i mamy dowód, że pokonaliśmy złego ducha.

Tę modlitwę należy odmawiać na zakończenie każdej modlitwy.
                               MOJA MODLITWA ULECIAŁA.

Moja modlitwa uleciała. Dziękuję bardzo mojemu Aniołowi Stróżowi za codzienną opiekę nade mną, za dzisiejszą walkę, za to wszystko co dla mnie zrobiłeś i uczyniłeś mi mój Panie. Zostałem (zostałam) uwolniony (uwolniona) oczyszczony (oczyszczona) ze wszystkich: chorób, kłopotów, problemów życia ziemskiego dzisiaj. Wypełniło się słowo moje dzisiaj, pokonałem (pokonałam) wszystkich moich wrogów dzisiaj, pokonałem (pokonałam) wszystkie moje kłopoty dzisiaj, pokonałem (pokonałam) wszystkie problemy życia ziemskiego dzisiaj, pokonałem (pokonałam) wszystkich złych duchów dzisiaj.
Rozkazuję i żądam mocą, dziecka Bożego niech tak się stanie dzisiaj. Amen.
Należy się trzy razy przeżegnać, wypowiadając słowa; Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku tak będzie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po wypowiedzeniu Amen należy złożyć ręce jak do pacierza i się ukłonić. Dlaczego należy się trzy razy przeżegnać? Bo jest Duch Święty, Bóg Ojciec Wszechmogący i Jezus Chrystus. Chwalmy i dziękujmy Bogu Ojcu Żywemu codziennie, że będziemy mogli wkrótce oglądać jego oblicze. Wychwalamy Trójce Przenajświętszą poprzez trzykrotne się przeżegnanie.
 

                          UWIELBIENIE  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

                           PRZEZ  SIOSTRĘ  Faustynę  KOWALSKĄ.

Miłość Boża jest kwiatem, a Miłosierdzie jest owocem.  Niech dusza wątpiąca czyta te wywody Miłosierdzia Bożego

i stanie się ufająca codziennie Miłosierdziu Bożemu.

Miłosierdzie Boże, wytryskające z łona Ojca-

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Pana Boga-

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta-                                       ( po każdej linijce). Ufam Tobie

Miłosierdzie Boże, żródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej-                                            

Miłosierdzie Boże, niepojęte dla ludzi-

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki lub anielski-

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni-

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście-

Miłosierdzie Boże, nadziejo nasza do nieśmiertelności-

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa-

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów-

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały-

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego-

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego-

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas a szczególnie dla grzeszników-

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii Świętej-

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Królestwa Niebieskiego na ziemi-

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego-

Miłosierdzie Boże, w sakramencie pokuty-

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa-

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w dzień i w nocy-

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie-

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci-

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym-

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia-

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego-

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych-

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojętne dla świętych-

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych-

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy-

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela-

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu-

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego-

Miłosierdzie Boże, koronujące wszystko, co jest i co istnieć będzie-

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni-

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych-

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dla dusz zagubionych-

Miłosierdzie Boże, dla serc odpoczniecie i pokoju i wśród trwogi-

Miłosierdzie Boże, dla zagubionych ludzi-

Miłosierdzie Boże, dla zagubionych dusz-

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dla dusz świętych-

Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei   

O Boże, wiekuisty w którym Miłosierdzie Boże jest niezgłębione a skarb litości jest nieprzebrany, bardzo proszę wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie Swoje, żebyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej Świętej, która jest Miłością i Miłosierdziem samym.

O niepojętne i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może codziennie.  Największy przymiocie Pana Boga wszechmogącego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego, zagubionego.  W jeden hymn złączcie się gwiazdy, Ziemio i morze, zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie codziennie niepojęte dla ludzi Najwyższe Miłosierdzie Boże. Amen. 

TE  MODLITWĘ  POWINNO ODMAWIAĆ  SIĘ  O  GODZ. 15 ( 3 P.M.) W  GODZINNE  KONANIA NA KRZYŻU  NASZEGO  PANA  JEZUSA  CHRYSTUSA,  CODZIENNIE  A  UPROSIMY WSZYSTKO  O  CO  PROSIMY.

Tę modlitwę napisała święta Siostra Faustyna Kowalska.

A Brat Panek Tadeusz Edmund  ją dokończył.

 

 

                             MODLITWA O UPROSZENIE  ŁASK  ZA  WSTAWIENNICTWEM 

                               ŚWIĘTEJ  SIOSTRY  FAUSTYNY   KOWALSKIEJ. 

TĄ  MODLITWĘ  NALEŻY  ODMAWIAĆ  CODZIENNIE O 15.( 3 P.M.) ZARAZ  PO  MODLITWIE 

“ UWIELBIENIE  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO ”.

O Mój Jezu, któryś błogosławioną Siostrę Faustynę Kowalską uczynił wielką czcicielką  nieograniczonego Miłosierdzia Twego, bardzo proszę Ciebie Panie mój, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, Świętą. Bardzo proszę udziel mi łaski, o którą Cię bardzo proszę i poprzez codzienne modlitwy zanoszę do Ciebie Panie Mój (tu należy wymienić o co prosimy Jezusa Chrystusa). JA grzeszny nie jestem godzień Twego Miłosierdzia, bardzo proszę wejrzyj na poświęcenia jakie Tobie oddała błogosławiona Siostra Faustyna Kowalska, bardzo proszę wysłuchaj mej prośby, którą za wstawiennictwem Siostry Faustyny Kowalskiej w tej godzinne konania Twojego na krzyżu poprzez codzienne modlitwy z ufnością do Ciebie Mój Panie zanoszę.  Ojcze Nasz ..., Zdrowaś Maryjo..., Wierze w Boga Ojca...Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku tak będzie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po wypowiedzeniu Amen należy złożyć ręce jak do pacierza i się ukłonić.

                                     LITANIA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, bardzo proszę usłysz Mnie, Chryste bardzo proszę , wysłuchaj  mojej modlitwy codziennej dzisiaj. Ojcze Niebieski, który jesteś wszędzie, bardzo proszę wysłuchaj mojej modlitwy dzisiaj. Boże, bardzo proszę zmiłuj się nad nami i  nad całym światem dzisiaj. Synu, Odkupicielu świata, Boże łaskawy, bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj. Duchu Święty, bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj.

Święta Trójco, jedyny Boże łaskawy bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj.

Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła rąk Twoich -

Miłosierdzie Boże, nieograniczony przymiocie Stwórcy Świata -

Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela Świata -           (po każdej linijce) Ufam Tobie

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela Świata -                                                           

Miłosierdzie Boże, niepojętna tajemnico Trójcy Świętej -

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do świętości -

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi -

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich -

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia -

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały -

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym -

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami -

Miłosierdzie Boże, dziwigające nas z nędzy grzechu -

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów -

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym -

Miłosierdzie Boże, wypływające z Serca Ojca Niebieskiego -

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych -

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego -

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych -

Miłosierdzie Boże, w budowaniu Miłosierdzia Bożego na ziemi między Ludźmi -

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych -

Miłosierdzie Boże, przedewszystkim  w sakramencie chrztu i pokuty -

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa -

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej -

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników -

Miłosierdzie Boże,  w uświęceniu sprawiedliwych -

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świętobliwych -

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących –

Miłosierdzie Boże, ukojeniu serc udręczonych -

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych -

Miłosierdzie Boże, nadziejo dla dusz zagubionych -

Miłosierdzie Boże, nadziejo dla dusz zrozpaczonych -

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dla dusz w czyściu -

Miłosierdzie Boże,  towarzyszące nam w dzień i w nocy -

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie -

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami -

Miłosierdzie Boże, pokoju konających -

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych -

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów -

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryje za Matkę Miłosierdzia -

Baranku Boży, któryś okazałeś największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, bardzo proszę przepuść nam Panie nasze grzechy i całemu światu dzisiaj.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Świętej, bardzo proszę wysłuchaj nas Panie dzisiaj.

Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj.

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego rąk, bardzo proszę zmiłuj się nad nami i nad całym światem dzisiaj. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wieków wychwalać będę codziennie. Módlmy się codziennie o nasze zbawiennie. Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane bardzo proszę, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność  Miłosierdzie Swoje żebyśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją Święta, która jest samym Miłosierdziem.  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Duchem Świętym, Bogiem Ojcem okazuje nam codziennie Najwyższe Miłosierdzie Swoje, na wieki wieków, Amen.

 TE  MODLITWY  POWINNO  ODMAWIAĆ  SIĘ  WIECZOREM .

TĘ  MODLITWĘ  NAPISAŁA ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA  KOWALSKA  A BRAT  PANEK  TADEUSZ  EDMUND  JĄ  DOKOŃCZYŁ.

 MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEJ  SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ.

 MODLITWĘ  NALEŻY ODMAWIAĆ PO WIECZORNEJ MODLITWIE “ LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ”.

 O Mój Jezu, któryś błogosławioną Siostrę Faustynę Kowalską uczyniłeś wielką, czcielką nieograniczoną Miłosierdzia Twojego, a teraz wybrałeś  mnie, jeśli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją. Bardzo proszę udziel mi łaski o którą Cię bardzo proszę i poprzez codzienne modlitwy wieczorne zanoszę do Ciebie Mój Panie. ( tu należy wymienić o co prosimy Jezusa Chrystusa ). Ja grzeszny nie jestem godzien Twojego Świętego Miłosierdzia Bożego, bardzo proszę wejrzyj na Błogosławioną siostrę Faustynę Kowalską i na moje wieczorne modlitwy codzienne, bardzo proszę wysłuchaj mej prośby codziennej dzisiaj, które z ufnością do Ciebie Mój Drogowskazie zanoszę codziennie. Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga Ojca..., Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku tak będzie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Po wypowiedzeniu Amen należy złożyć ręce jak do pacierza i się ukłonić.

NA ZAKOŃCZENIE NALEŻY 3 RAZY SIĘ PRZEŻEGNAĆ  I  PODZIĘKOWAĆ ZA DOBRY CZY NIEUDANY BYŁ DZIEŃ.

NALEŻY PROSIĆ  ŻEBY JUTRZEJSZY DZIEŃ BYŁ LEPSZY.

Powrót do strony głównej.